Nhân sự Lasca

Phan Minh
Co-Founder and CEO
Phan Huy
Phan Huy
Co-Founder and Manager
Nguyễn Khắc Hà
Trưởng phòng kỹ thuật
Nguyễn Khắc Hà
Nguyễn Thế Vương
Nguyễn Thế Vương
Trưởng phòng vật tư
Nguyễn Trọng Quân
Trưởng phòng thiết kế
Nguyễn Trọng Quân
Trang Lee
Trang Lee
Giám đốc Phát triển dự án
Trần Thị Lệ Hằng
Kế Toán Trưởng
Trần Thị Lệ Hằng
Wee Cheng Yeo
Wee Cheng Yeo
Chuyên gia cảnh quan
Tomas Tan
Chuyên gia cao cấp
Tomas Tan
lasca6688@gmail.com
0898593855
Language »