» Cây công trình

Sắp xếp theo

DẦU RÁI

Tên khác: dầu con rái, dầu nước Tên KH: Dipterocarpus alatus Họ: Dầu (Dipterocarpaceae)

DỪA

Tên khác: Dừa, cọ dừa Tên KH: Cocos nucifera Họ: Cau (Arecaceae)

BÀNG HONGKONG

Tên khác: ban hoa đỏ Tên KH: Chưa rõ Họ: Chưa rõ

BÀNG ĐÀI LOAN

Tên khác: Bàng Đài Loan Tên KH: Terminalia mantaly Họ: Bàng (Combretaceae)

bẰNG LĂNG

Tên khác: Bằng Lăng Tím, Bằng lăng nước Tên KH: Lagerstroemia speciosa (L.) Pers Họ: Tử Vi - Săng lẻ (Lythaceae)

BỒ ĐỀ

Tên khác: cây đề, cây giác ngộ Tên KH: Ficus religiosa Họ: Dâu tằm (Moraceae)

BƯỞI

Tên khác: Bưởi Tên KH: Citrus maxima (Merr., Burm. f.), hay Citrus grandis L. Họ: Cam Quýt (Rutaceae)

CHÀ LÀ

Tên khác: Cau nga my, Chà là cảnh Tên KH: Phoenix loureiri Họ: Cau (Arecaceae)

chiêu liêu

Tên khác: chiêu liêu hồng, kha tử, xàng, Tiếu Tên KH: Terminalia chebula Họ: Bàng (Combretaceae)

chò chỉ

Tên khác: Chò chỉ Tên KH: Parashorea chinensis Họ: Dầu (Dipterocarpaceae)
lasca6688@gmail.com
0898593855
Language »